Stavební stroje

Montáže v této oblasti provádíme od roku 2009. V této oblasti spolupracujeme s firmamy Kühn Bohemia (Komatsu) a P-Z (Catterpilar). Při sledování doby provozu topení za topné období je schopno topení ušetřit při 24. hodinovém provozu stroje cca. 1500 motohodin za sezónu.